POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Sobre nosaltres

Aquesta pàgina web és titularitat de COOL & HOT THERMAL BAG, S.L., (en endavant, "COOL & HOT"), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 47.614, Foli 36, Full B-557.132, Inscripció 1a, amb N.I.F. B-02833812 i domicili social en Carrer de Lleo, 2-A, 08818, Olivella (Barcelona).

2.- Informació i consentiment

Mitjançant l´acceptació de la present Política de Privacitat, l´usuari (en endavant, "l´Usuari" o els "Usuaris") queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL [https://www.coolandhot.shop/] (en endavant, el "Lloc Web") siguin tractats per COOL & HOT, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur.
L´Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, podent l´Usuari determinar, de forma lliure i voluntària si desitja facilitar les seves dades personals a COOL & HOT.

3.- Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en els formularis de la web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s´especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats per a les quals estan sent recollides.
Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

4.- Amb quina finalitat tractarà COOL & HOT les dades de l´Usuari?

D´acord amb les següents finalitats:

4.1 Dades facilitades per formalitzar una compra

Gestionar, tramitar, enviar i donar seguiment a les compres realitzades.
Contacte amb l´Usuari per finalitzar la comanda si ha guardat la cistella de compra o ha guardat productes a la cistella de compra sense finalitzar el procés de pagament.
Realitzar enquestes de qualitat i de satisfacció.
Enviar comunicacions comercials personalitzades a l´Usuari sobre productes i serveis de COOL & HOT, per mitjans electrònics i / o convencionals, llevat que l´Usuari s´oposi marcant la casella habilitada a l´efecte en el lloc web.
Enviar comunicacions comercials a l´Usuari, per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis (i) de COOL & HOT i, (ii) d´altres empreses amb les quals COOL & HOT col·labori, si l´usuari dóna el seu consentiment per a això marcant la casella corresponent.
Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos, si l´Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a l´efecte.
Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l´Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

4.2 Dades facilitades a través de formularis de productes fora de Stock:

Informar els Usuaris de la disponibilitat de productes sobre els quals es va interessar i que estaven fora de Stock.
Enviar comunicacions comercials a l´Usuari per mitjans electrònics i / o convencionals, sobre productes i serveis (i) de COOL & HOT i (ii) d´altres empreses amb les quals COOL & HOT col·labori, si l´usuari dóna el seu consentiment per a això marcant la casella corresponent.
Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos, si l´Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a l´efecte.
Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l´Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

4.3 Dades facilitades a través de formularis de contacte:

Gestionar, tramitar i donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l´Usuari.
Enviar comunicacions comercials a l´Usuari per mitjans electrònics i / o convencionals, sobre productes i serveis (i) de COOL & HOT i, (ii) d´altres empreses amb les quals COOL & HOT col·labori, si l´usuari dóna el seu consentiment per a això marcant la casella corresponent.
Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos, si l´Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a l´efecte.
Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l´Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

4.4 Dades facilitades a través de formularis de col·laboracions:

Gestionar la relació amb col·laboradors o influencers.
Enviar comunicacions comercials a l´Usuari per mitjans electrònics i / o convencionals, sobre productes i serveis (i) de COOL & HOT i, (ii) d´altres empreses amb les quals COOL & HOT col·labori, si l´usuari dóna el seu consentiment per a això marcant la casella corresponent.
Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos, si l´Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a l´efecte.
Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l´Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

4.5 Dades facilitades per l´enviament de Newsletter:

Gestionar la subscripció i / o baixa de la Newsletter.
Enviar comunicacions comercials a l´Usuari per mitjans electrònics i / o convencionals, sobre productes i serveis (i) de COOL & HOT i, (ii) d´altres empreses amb les quals COOL & HOT col·labori, si l´usuari dóna el seu consentiment per a això marcant la casella corresponent.
Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos, si l´Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a l´efecte.
Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l´Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

4.6 Dades facilitades per l´obtenció de descomptes o per participar en promocions:

Gestionar i dur a terme la promoció, així com gestionar el desenvolupament de la mateixa.
Enviar comunicacions comercials a l´Usuari per mitjans electrònics i / o convencionals, sobre productes i serveis (i) de COOL & HOT i, (ii) d´altres empreses amb les quals COOL & HOT col·labori, si l´usuari dóna el seu consentiment per a això marcant la casella corresponent.
Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos, si l´Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a l´efecte.
Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l´Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

5.- Quines dades de l´Usuari tractarà COOL & HOT?

COOL & HOT tractarà les següents categories de dades de l´Usuari:

5.1 Per formalitzar una compra:

Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.
Dades de transacció de béns i serveis en COOL & HOT: productes i serveis adquirits o sobre els quals l´Usuari mostris interès.
Dades econòmiques i financeres: targeta bancària.
Dades de navegació.

5.2 Dades facilitades a través de formularis de productes fora de Stock:

Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic.
Dades de transacció de béns i serveis en COOL & HOT: productes i serveis sobre els quals l´Usuari mostri interès.
Dades de navegació.

5.3 Dades facilitades a través de formularis de contacte:

Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.
Altres dades: dades facilitades pels propis Usuaris en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web.
Dades de navegació.

5.4 Dades facilitades a través de formularis de col·laboracions:

Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.
Dades de navegació.

5.5 Dades facilitades per l´enviament de Newsletter:

Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic.
Dades de navegació.

5.6 Dades facilitades per l´obtenció de descomptes o per participar en promocions:

Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.
Dades de transacció de béns i serveis en COOL & HOT: productes i serveis adquirits o sobre els quals l´Usuari mostris interès.
Dades de navegació.
En cas que l´Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a COOL & HOT de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, COOL & HOT podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d´acord amb la normativa de protecció de dades.

6.- Quina és la legitimació de l´tractament de les dades de l´Usuari per part de COOL & HOT?

La legitimació de l´tractament de les seves dades personals, seran les següents:

6.1 Dades facilitades per formalitzar una compra:

Execució de l´contracte, per gestionar, tramitar, enviar, donar seguiment a les compres realitzades i contactar amb l´Usuari per finalitzar la comanda si ha guardat la cistella de compra o ha guardat productes a la cistella de compra sense finalitzar el procés de pagament.
Interès legítim, per a realitzar enquestes de qualitat i de satisfacció i, per a l´enviament de comunicacions comercials personalitzades, per mitjans electrònics i / o convencionals, sobre productes i serveis de COOL & HOT.
Consentiment, per a l´enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de terceres entitats, ja sigui de COOL & HOT o d´altres empreses col·laboradores.
Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos.

6.2 Dades facilitades a través de formularis de productes fora de Stock:

Consentiment, per informar els Usuaris de la disponibilitat de productes sobre els quals es va interessar i que estaven fora de Stock.
Consentiment, per a l´enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de COOL & HOT i de terceres entitats o empreses col·laboradores.
Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos.

6.3 Dades facilitades a través de formularis de contacte:

Consentiment, per a gestionar, tramitar i donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l´Usuari.
Consentiment, per a l´enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de COOL & HOT i de terceres entitats o empreses col·laboradores.
Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos.

6.4 Dades facilitades a través de formularis de col·laboracions:

Execució de el contracte, per gestionar la relació amb col·laboradors o influencers.
Consentiment, per a l´enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de COOL & HOT i de terceres entitats o empreses col·laboradores.
Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos.

6.5 Dades facilitades per l´enviament de Newsletter:

Consentiment, per gestionar la subscripció i / o baixa de la Newsletter, realitzada a través de l´canal disposa el Lloc Web.
Consentiment, per a l´enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de COOL & HOT i de terceres entitats o empreses col·laboradores.
Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos.

6.6 Dades facilitades per l´obtenció de descomptes o per participar en promocions:

Consentiment, per gestionar la promoció i fer efectiu el descompte o la promoció.
Consentiment, per a l´enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de COOL & HOT i de terceres entitats o empreses col·laboradores.
Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir als l´Usuari productes i serveis d´acord amb els seus interessos.
Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l´Usuari podrà revocar només un d´ells no afectant als altres.
Per revocar aquest consentiment, l´Usuari podrà contactar amb COOL & HOT a través del correu electrònic de contacte a info@coolandhot.es

7.- Amb quina destinataris es compartiran les dades de l´Usuari?

Les dades de l´Usuari podran ser comunicades a:
Les administracions públiques en els casos que preveu la llei.
Empreses relacionades amb el sector de màrqueting o pertanyents a digital, telecomunicacions, financer, oci, gran consum, automoció, energia i aigua, ONG, joieria i pedres precioses, amb la finalitat que remetin a l´Usuari comunicacions comercials, per mitjans electrònics i convencionals , relacionades amb els referits sectors, sempre que l´Usuari ho autoritzi marcant la casella corresponent.

8.- Transferències internacionals de dades

L´Usuari queda informat que COOL & HOT té contractats els serveis de Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, Mailchimp, Atlassian, Amazon Web Services i Slack, els servidors es troben allotjats als EUA, el que implica una transferència internacional de dades. No obstant això, les transferències internacionals de dades es troben regularitzades ja que les entitats esmentades estan adherides a el Protocol de Privacy Shield.

9.- Conservació de les dades

Les dades de l´Usuari seran conservades durant els terminis següents:

9.1 Dades facilitades per formalitzar una compra:

Les dades facilitades per gestionar, tramitar, enviar i donar seguiment a les compres realitzades es conservaran durant la relació contractual i, un cop finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.
Les dades utilitzades per contactar amb l´Usuari per finalitzar la comanda si ha guardat la cistella de compra o ha guardat productes a la cistella de compra sense finalitzar el procés de pagament seran conservades durant 180 dies.
Les dades relatives a enquestes de satisfacció i qualitat seran conservats cinc (5) anys.

9.2 Dades facilitades a través de formularis de productes fora de Stock:

Seran tractats fins que es remeti la comunicació a l´Usuari, indicant-li que el producte està en Stock i, en cas que no arribi a estar en Stock, durant sis (6) mesos.

9.3 Dades facilitades a través de formularis de contacte:

Seran conservades durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la seva sol·licitud i, un cop finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de l´esmentada sol·licitud.

9.4 Dades facilitades a través de formularis de col·laboracions:

Seran conservades durant la relació contractual i, un cop finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.

9.5 Dades facilitades per l´enviament de Newsletter:

Seran conservats en tant que l´Usuari no revoqui el consentiment prestat a l’efecte.

9.6 Dades facilitades per l´obtenció de descomptes o per participar en promocions:

Seran conservats fins que finalitzi la promoció i, un cop finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.

9.7 Dades utilitzades per l´enviament de comunicacions comercials:

Seran tractats fins que l´Usuari s´oposi o revoqui el seu consentiment.

9.8 Dades utilitzades per dur a terme l´elaboració de perfils:

Recorrent a fonts de tercers, en cap cas es referiran a un període superior a tres (3) anys.

10.- Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per a les quals COOL & HOT tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre´ls comunicacions comercials amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris.
En cas que l´Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de COOL & HOT pot sol·licitar la baixa de l´servei enviant la seva sol·licitud a través del següent e-mail de contacte info@coolandhot.es.

11.- Responsabilitat de l´Usuari

L´Usuari:
Garanteix que és major de setze (16) anys i que les dades que facilita COOL & HOT són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l´Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a COOL & HOT per als fins assenyalats.
Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a COOL & HOT o a tercers.

12.- Exercici de drets

L´Usuari pot enviar un escrit a COOL & HOT, a l´adreça indicada a la capçalera de la present Política, o bé per mitjà del següent e-mail de contacte info@coolandhot.es adjuntant fotocòpia del seu document d´identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:
Revocar els consentiments atorgats.
Obtenir confirmació sobre si en COOL & HOT s´estan tractant dades personals que concerneixen a l´Usuari o no.
Accedir a les seves dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incompletes.
Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Obtenir de COOL & HOT la limitació de l´tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l´Usuari en aquells casos que preveu la normativa.
Posar-se en contacte amb el DPO de COOL & HOT a través de la següent adreça: info@coolandhot.es
Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l´Agència Espanyola de Protecció de Dades a l´adreça C / Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, quan l´interessat consideri que COOL & HOT ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

13.- Mesures de seguretat

COOL & HOT tractarà les dades de l´Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d´aplicació, adoptant a l´efecte les mesures d´índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l´estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

14.- Canvis

COOL & HOT es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa en el moment que ho consideri oportú, en aquest cas es comunicarà als Usuaris. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta Declaració de privadesa per llegir la versió més recent de la Política de Privacitat de COOL & HOT.

15.- Acceptació i consentiment

L´Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de COOL & HOT, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.


Patrocinadors i Col·laboradors
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Per donar el seu consentiment sobre el seu ús premi el botó ACCEPTAR. Més informació